Om VELforudet

VELforbundet ble stiftet den 10. juni 2010, og har et styre bestående av 7 personer. VELforbundet er registrert i Brønnøysundsregisteret (org.nr. 995 667 924) og Frivillighetsregisteret som en landsdekkende medlems- og serviceorganisasjon for lokalsamfunnsutvikling.

Nettstedet www.dittVel.no har vært i drift siden 18. april 2010.

  • VELforbundet er en åpen og demokratisk organisasjon av og for lokale velforeninger og andre område- og nærmiljøforeninger.
  • VELforbundets formål er å verne om og fremme felles interesser for bo- og lokalmiljø i Norge. Dette skal gjøres ved å samle landets vel- og nærmiljøforeninger i VELforbundet.
  • VELforbundet skal fremme vel- og nærmiljøforeningers synspunkter, meninger og interesser overfor administrative og politiske myndigheter.
  • VELforbundet skal legge til rette for og samordne felles tjenester til velforeninger slik som kollektiv ansvarsforsikring.

Ved årsskiftet 2012/2013 er over 1.400 velforeninger innmeldt i VELforbundet, til sammenligning var det ved årsskiftet 2010/2011 noe over 1.200 som hadde valgt VELforbundet som hovedorganisasjon. Dette tilsvarte da ca. halvparten av de foreningene som hadde meldt seg inn i det tidligere Norges Velforbund.

Organisasjonens administrasjon er basert på at det skal ansettes intill tre personer. I tillegg er flere personer tilknyttet administrasjonen på frivillig dugnadsbasis. Disse personene representerer hovedtyngden av den faglige kompetansen som var i Norges Velforbund før styret den 3. mars 2010 begjærte forbundet konkurs.

VELforbundet drifter disse nettsidene. (http://www.dittvel.no)

Kontaktinformasjon:
Postadresse: 

VELforbundet
Myrstadvegen 5
2032 Maura

Telefon400 02 750
E-post: post@DittVel.no