Lekeplass

Eiere av lekeplassutstyr har ansvaret for at sikkerheten er ivaretatt. Det innebærer at den som anskaffer eller eier lekeplassutstyr og tilbyr det for bruk, må ha prosesser og rutiner for ettersyn og vedlikehold av utstyret.

Faktaark lekeplasser utarbeidet av DSB kan være et hjelpemiddel i arbeidet med å vurdere hvilke risiko ulike typer lekeplassutstyr utgjør, og gir tips om hvordan risikoen kan reduseres og sikkerheten ivaretas på best mulig måte.

Faktaark lekeplasser (DSB)

Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Forskrift om sikkerhet ved lekeplasser har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.

 

 

Forskrift om sikkerhet ved lekeplasserutstyr (ekstern lenke)