Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr

Forskrift om sikkerhet ved lekeplasser har til formål å forebygge at lekeplassutstyr medfører helseskade for brukere eller tredjepart når utstyret brukes til de formål det er beregnet for eller slik det kan forventes at barn bruker det.

 

 

juridisk

 

 

Forskrift om sikkerhet ved lekeplasserutstyr (ekstern lenke)