Forsikringer

Gjensidige-logo-2012

VELforbundet har alle sine forsikringsavtaler hos forsikringsselskapet Gjensidige. Samarbeidet med Gjensidige begynte i 2015, og dette gir deg som medlem i VELforbunde en rekke fordeler, de viktigste er følgende:

Ansvarsforsikring: Dekker ansvar for skader som har oppstått som følge av noe medlemsforeninger har gjennomført eller har ansvaret for, eller unnlatt å gjøre dette.

Forsikringssum er NOK 10.000.000,-, med egenandel på NOK 10.000,-

Styreansvar: Dekker rettslig erstatningsansvar for styremedlemmer ved erstatningskrav fra utenforstående 3. part

Forsikringssum er maks 500.000, – per år per velforening.

Yrkesskade / yrkessykdom: Gjelder ulønnet arbeid for medlemsforeninger

Faktaboks om Gjensidige

Gjensidige Forsikring ASA OSE: GJF er et norsk skadeforsikringsselskap
som tilbyr forsikring til privatpersoner og næringslivet i Norge,
Sverige, Danmark og de tre baltiske landene. I Norge tilbys også bank
tjenester, pensjon- og spareprodukter. I 2010 ble Gjensidige
Forsikring omdannet fra etgjensidig selskap til et allmennaksjeselskap,
største aksjonær er Gjensidigestiftelsen med omlag 62 % av aksjene.

Hjemmesiden: http://www.gjensidige.no