Vil du være med å styre VELforbundet

Landsmøte 2015 - VELforbundetIfrb med at det blir ekstraordinært landsmøte i VELforbundet , ønsker vi med dette å invitere til forslag til kandidater til styret.

VELforbundet er landets største nærmiljøorganisasjon. Det er mye vi har felles, men det som samler oss mest er bl.a. interessen for nærmiljøutvikling. Medlemmene og aktiviteten i velet gjør oss til en av landets mest betydelige aktører innen denne sektoren. Her møtes behovet den enkelte har for gode lokale løsninger med lokalpolitikk og samfunnsutvikling.

VELforbundets landsmøte finner sted den 6. februar 2016.

Landsmøtet skal bl.a. velge 6 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Dessuten skal det velges 3 medlemmer til valgkomitéen.

Landsmøtet skal bl.a. velge 6 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Dessuten skal det velges 3 medlemmer til valgkomitéen. Les videre