Samarbeid!

VELforbundet har inngått en samarbeidsavtale med Vellenes fellesorganisasjon. Denne avtalen har som mål at vi får en felles organisasjon i Norge som kan jobbe bedre for våre medlemmer.

VFO og VELforbundet signeringsmøte
Mer informasjon om den nye organisasjonen finner dere på www.velforbundet.no

Vi ser frem til at vellene i Norge samles i EN organisasjon

Sigvard Laurendz
Fungerende leder i VELforbundet

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I VELFORBUNDET 06.02.2016

Tid: Fra 10.00 til 15.00Landsmøte 2015 - VELforbundet
Sted: GARDERMOEN AIRPORT HOTEL (adr. Ravineveien 11, 2060 Gardermoen)

Det innkalles herved til Ekstraordinært Landsmøte i VELforbundet. Møtet vil bli avholdt den 6. februar 2016 på Gardermoen Airport Hotel.

Alle foreninger som er medlem i VELforbundet, og har betalt kontingenten i 2015, kan stille med en representant i Landsmøtet.

Påmelding skjer via e-post til:   info@dittvel.no

Les videre

Vil du være med å styre VELforbundet

Landsmøte 2015 - VELforbundetIfrb med at det blir ekstraordinært landsmøte i VELforbundet , ønsker vi med dette å invitere til forslag til kandidater til styret.

VELforbundet er landets største nærmiljøorganisasjon. Det er mye vi har felles, men det som samler oss mest er bl.a. interessen for nærmiljøutvikling. Medlemmene og aktiviteten i velet gjør oss til en av landets mest betydelige aktører innen denne sektoren. Her møtes behovet den enkelte har for gode lokale løsninger med lokalpolitikk og samfunnsutvikling.

VELforbundets landsmøte finner sted den 6. februar 2016.

Landsmøtet skal bl.a. velge 6 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Dessuten skal det velges 3 medlemmer til valgkomitéen.

Landsmøtet skal bl.a. velge 6 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Dessuten skal det velges 3 medlemmer til valgkomitéen. Les videre

Endringer i styrets sammensetning

VELforbundet har i styremøte 24.8.2015 stilt mistillit til styreleder med bakgrunn i at styret i lengre tid ikke har lykkes å få kontakt med styreleder. Nestleder Sigvard Laurendz har derfor tiltrådt som fungerende styreleder. Hovedfokuset til styret er å fastsette dato for et landsmøte, som opprinnelig skulle vært gjennomført i mai 2015. Innkalling til landsmøte vil komme om kort tid.

Les videre