EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I VELFORBUNDET 18. MAI 2016

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I
VELFORBUNDET
18. MAI 2016 KLOKKEN 18.00 – 20.00
Fornebu

Det innkalles herved til Ekstraordinært Landsmøte i VELforbundet. Møtet vil bli avholdt den 18. mai 2016 på Fornebu.

Alle foreninger som er medlem i VELforbundet, og har betalt kontingenten i 2016, kan stille med representanter til Ekstraordinært Landsmøtet. Hver forening har kun en stemmeberettiget representant i Ekstraordinært Landsmøtet.

 
DAGSORDEN EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE
1)    Godkjenning av innkalling
2)    Valg av dirigent og referent, to til å underskrive protokoll
3)    Saker
        a) Regnskap 2015
        b) Årsberetning 2015
        c) Oppløsning/sammenslåing av VELforbundet
        d) Valg av avviklingsstyre

Påmeldingsfrist for deltagelse på Ekstraordinært Landsmøtet er 18.05.2016 innen kl: 12:00

Påmelding skjer via e-post til: post@dittvel.no

Velkommen til Ekstraordinært Landsmøtet i VELforbundet.

 

MVH Sigvard Laurendz
Fungerende styreleder VELforbundet