INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE I VELFORBUNDET 06.02.2016

Tid: Fra 10.00 til 15.00Landsmøte 2015 - VELforbundet
Sted: GARDERMOEN AIRPORT HOTEL (adr. Ravineveien 11, 2060 Gardermoen)

Det innkalles herved til Ekstraordinært Landsmøte i VELforbundet. Møtet vil bli avholdt den 6. februar 2016 på Gardermoen Airport Hotel.

Alle foreninger som er medlem i VELforbundet, og har betalt kontingenten i 2015, kan stille med en representant i Landsmøtet.

Påmelding skjer via e-post til:   info@dittvel.no

DAGSORDEN EKSTRAORDINÆRT LANDSMØTE

 1. Godkjenning av innkalling
 2. Valg av dirigent og referent, to ti å underskrive protokoll
 3. Saker
  1. Regnskap 2014
  2. Foreløpig regnskap 2015
  3. Budsjett 2016
  4. Handlingsplan for 2016
  5. Behandlingsaker jf. Landsmøtet 14.11.2015
  6. Vedtekter
  7. Valg
  8. Kontingent
  9. Valg av revisor

STYRE, bestående av:

 • 1 leder (forbundsleder)
 • 3 styremedlemmer
 • I tillegg velges av og blant de ansatte før landsmøtet ett styremedlem som ansattes representant i styret.
 • 2 varamedlemmer til styret, velges som 1. og 2. varamedlem til styret.
 • Styret konstituerer seg med nestleder.

I tillegg velges:*
De seksjoner som er godkjent ut fra fastsatte retningslinjer og krav, (jfr. § 4) kan tiltre styret med en person hver, pluss personlig vararepresentant med de rettigheter og plikter som gjelder for styrerepresentanter.

* ikke relevant for ekstraordinært landsmøte 06.02.2016 med bakgrunn i at VELforbundet ikke har seksjoner pt.

VALGKOMITE, bestående av:

 • 1 leder
 • 2 medlemmer
 • 1 varamedlem

Valgkomiteen skal vurdere å foreslå kandidater til styrevervene iht. vedtatte retningslinjer – jfr. § 14.

Påmeldingsfrist for deltagelse på Landsmøtet er 03.02.2016

Påmelding skjer via e-post til:   info@dittvel.no

Dersom det er behov for overnatting har vi forhandlet gode priser på hotellet 795.- per natt, referanse «VELforbundet», bestilling gjøres direkte med hotellet.

Velkommen til Landsmøtet i VELforbundet.

Med vennlig Hilsen

Sigvard Laurendz
Fungerende styreleder