Vil du være med å styre VELforbundet

Landsmøte 2015 - VELforbundetIfrb med at det blir ekstraordinært landsmøte i VELforbundet , ønsker vi med dette å invitere til forslag til kandidater til styret.

VELforbundet er landets største nærmiljøorganisasjon. Det er mye vi har felles, men det som samler oss mest er bl.a. interessen for nærmiljøutvikling. Medlemmene og aktiviteten i velet gjør oss til en av landets mest betydelige aktører innen denne sektoren. Her møtes behovet den enkelte har for gode lokale løsninger med lokalpolitikk og samfunnsutvikling.

VELforbundets landsmøte finner sted den 6. februar 2016.

Landsmøtet skal bl.a. velge 6 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Dessuten skal det velges 3 medlemmer til valgkomitéen.

Landsmøtet skal bl.a. velge 6 styremedlemmer (inkl. styreleder) og 2 varamedlemmer. Dessuten skal det velges 3 medlemmer til valgkomitéen.Valgkomitéen ønsker forslag til kandidater!

Det vi ønsker oss er folk med nye ideer og som har lyst til å gjøre VELforbundet enda bedre i stand til å møte medlemmenes behov. Kandidater som foreslås bør ha erfaring fra ledelse/styrearbeid, ha interesse for samfunnsmessige spørsmål og ha kapasitet til å delta på de møter som kreves. Styret avholder normalt 4 – 5 møter pr. år, og valgkomitéen avholder ca. 2-3 møter. Valgkomitéen har startet sitt arbeid. Meld din interesse, send forslag til kandidater, ideer eller innspill til valgkomitéen – e-post: svivhans@online.no Nominasjonsfristen er 6. Januar 2016.

For valgkomitéen Svein Ivar Hansen

Mail : svivhans@online.no

Mobil : 47 46 30 24

NB! Alle posisjoner krever medlemskap i en forening tilsluttet VELforbundet.

Funksjonstiden er to år.

FAKTABOKS

VELforbundet er en demokratisk, partipolitisk uavhengig paraplyorganisasjon for alle landets vel- og områdeforeninger.

VELforbundets formål er å verne om og fremme felles interesser for bo- og lokalmiljø i Norge. Dette skal gjøres ved å samle landets vel- og områdeforeninger, beboerorganisasjoner essay help service og sameier og andre interesserte i lokal utvikling i et felles forum.

VELforbundet skal delta aktivt i samfunnsdebatten om spørsmål om lokal utvikling og derigjennom være med på å fremme den aktuelle og fremtidige lokalpolitikk i Norge.

VELforbundet skal være en aktiv pådriver i lokalt sikkerhets- og bomiljøarbeid.

VELforbundet vil gjøre vel- og områdeforeningers meninger og interesser gjeldende overfor administrative og politiske myndigheter.

VELforbundet skal informere og veilede sine medlemmer, samarbeide med organisasjoner med sammenfallende interesser og utvikle og tilby alle medlemmene relevante fordeler. Derved kan de bedre realisere sine lokale målsetninger om et godt, trygt og bærekraftig nærmiljø.

Styret har ansvaret for å lede forbundets virksomhet og forvalte dets midler.