Program for landsmøte 2015

Landsmøte program 2015

Sted: Gardermoen Airport Hotell, Ravineveien 11, 2060 Gardermoen

Kl. 10.00 — Registrering
Kl. 10.15 — Åpning av landsmøtet Landsmøteforhandlinger
Kl. 11.00 — Pause
Kl. 11.15 — Landsmøteforhandlinger fortsetter
Kl. 12.00 — Lunsj
Kl. 13.00 — Landsmøteforhandlinger fortsetter
Kl. 14.00 — Pause
Kl. 14.15 — Landsmøteforhandlinger fortsetter
Kl. 15.00 — Slutt

Saksdokumenter til Landsmøte for 2015 er sendt per e-post til påmeldte deltagere. Spørsmål kan rettelse på telefon 400 02 750 eller e-post post@dittvel.no